PODMÍNKY REGISTRACE NOVÉHO UŽIVATELE

Členem eXcelentmag se může stát pouze osoba starší 18 let.

Registrací do eXcelentmag na www.eXcelentmag.cz se rozumí uvedení všech povinných registračních údajů uživatelem v souladu se skutečností. Nepovinné údaje vyplněny být nemusí.

Užívání a ochrana osobních údajů

Odesláním registračního formuláře pro registraci do eXcelentmag se uživatel stává členem eXcelent komunity a souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu e-mail, datum narození, společností Plzeňský Prazdroj, a. s., IČ: 45357366 se sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 304 97, jakožto správcem (dále jen „správce“), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Uživatel současně bere na vědomí, a zná svá práva dle ust. § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv uživatele správcem se uživatel může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o nápravu. Informace o zpracovateli osobních údajů naleznete zde.

Návštěvník www.eXcelentmag.cz bere na vědomí, že některé údaje o návštěvnících www.eXcelentmag.cz jsou automaticky shromažďovány v průběhu jejich návštěv pro statistické účely. Jedná se např. o IP adresu, operační systém, verzi prohlížeče a rozlišení obrazovky počítače. Tyto údaje jsou jako anonymní následně použity při vedení statistik a dalším vývoji internetových stránek www.eXcelentmag.cz.

Některé části internetových stránek používají pro identifikaci tzv. „Cookies“ souborů. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají v počítači návštěvníka, pokud má návštěvník ukládání “Cookies” povoleno. Tyto soubory využívá většinou daný server, jenž má poté možnost identifikovat návštěvníka, který již stránky navštívil. „Cookies“ nejsou programy, které by mohly způsobit škodu v počítači návštěvníka. Většina internetových prohlížečů umožňuje zakázat používání „Cookies“. Stránky vyžadující „Cookies“ po neakceptování prohlížečem však nemusí vždy fungovat správně.

Porušení Pravidel

Uživatel se registrací do eXcelentmag zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno správce ani ostatní uživatele Internetu, ztěžovat či znemožňovat poskytování služeb na stránkách www.eXcelentmag.cz a že bude jednat v souladu s těmito podmínkami. Uživatel se dále zavazuje, že služby na stránkách www.eXcelentmag.cz nebude používat k žádným aktivitám, které jsou v rozporu se zákony České republiky, ani ke komerčním a jiným účelům, které by mohly poškodit správce.

Zrušení členství v eXcelentmag

Správce si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit uživateli registraci v eXcelentmag, zejména však v těchto případech:

Záruky provozovatele serveru

Provozovatel serveru neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení stránek www.eXcelentmag.cz. Je v zájmu provozovatele serveru veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

Provozovatel serveru ani správce neodpovídají za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli způsobena v souvislosti s návštěvou či užíváním stránek www.eXcelentmag.cz. Provozovatel ani správce neodpovídají za doručení SMS zpráv, log, melodií a obrázků zasílaných na mobilní telefony prostřednictvím www.eXcelentmag.cz.

>